Ledenadministratie

AANMELDEN ALS LID
Via onderstaande link kan er digitaal aangemeld worden

Aanmeldformulier klik hier

Het lidmaatschap wordt overeenkomstig de statuten vanaf de aanmelding minimaal aangegaan tot het einde van het seizoen (30 juni) en kan niet tussentijds worden beëindigd met uitzondering van uitzonderlijke situaties, zoals een verhuizing.

Wanneer nieuwe leden worden aangemeld na 1 juni, kan een plekje in een team voor de najaarscompetitie niet worden gegarandeerd. Het kan zijn dat spelertjes dan tot de winterstop alleen mee kunnen trainen, en pas na de winterstop geplaatst gaan worden. Uiteraard doen wij wel ons best.

In het aanmeldformulier vragen we ook naar de bereidheid om op enig moment als vrijwilliger iets voor de vereniging te willen gaan  betekenen. De vrijwilliger is de kurk waarop een vereniging drijft, zonder vrijwilligers geen vereniging.

LEDENADMINISTRATIE
Onze ledenadministrateur Jos oude Lohuis is te bereiken via:

E-mail: ledenadministratie@quick20.nl
Telefoon: 06 – 14 33 24 86

De volgende wijzigingen kunnen door middel van het mutatieformulier (HIER te downloaden) aan de ledenadministratie worden doorgegeven:

  • adreswijziging
  • verandering van IBAN-rekeningnummer
  • van spelend naar niet-spelend lid (o.a. bij ernstige, langdurige blessure (minimaal drie maanden) en bij zwangerschap
  • van niet-spelend naar spelend lid
  • vervroegd met pensioen gaan (VUT)
  • arbeidsongeschikt worden

AFMELDEN ALS LID
Het lidmaatschap van kvv Quick’20 geldt voor één jaar (een voetbalseizoen). Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk één maand voor het einde van het seizoen op 30 juni, dus uiterlijk 31 mei. Dit kan alleen door het inleveren van het Afmeldformulier (HIER te downloaden), de lidmaatschapspas en de kleding.

Het Afmeldformulier en de lidmaatschapspas (= pas met rode balk en opschrift LEDEN en aan de achterzijde o.a. Eijsink) dienen te worden ingeleverd bij het verenigingssecretariaat. De kleding dient te worden ingeleverd bij de teamleiding.

Na inlevering van bovengenoemde zal men uit onze ledenadministratie worden verwijderd, waarna de automatische incasso per 1 juli zal worden stopgezet.

OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE VERENIGING

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

 

Blokkade?

Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

CONTRIBUTIE
Let op: conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2022, is de contributie met ingang van 1 januari 2023 met € 1,00 verhoogd. Tevens is de bijdrage voor het jubileum omgezet naar een bijdrage voor de energiekosten.

Voor het seizoen 2023/2024, dat loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024, volgt hieronder een overzicht van de contributiebedragen, die wij per maand zullen incasseren:

Soort lidmaatschap Contributie per maand Contributie per jaar
Senioren spelend (zaterdag/zondag) € 30,25 € 363,00
Senioren spelend (vrijdag) € 17,50 € 210,00
Senioren niet-spelend € 13,50 € 162,00
Senioren AOW/WAO € 10,50 € 126,00
                                        JO=jeugd onder
JO19 t/m JO16 (voorheen A/B-groep) € 25,75 € 309,00
JO15 t/m JO8 (voorheen C t/m F- groep) € 25,25 € 303,00
 JO7 en JO6 (Zaterdagochtendgroep) € 21,25 € 255,00
 Junioren en pupillen niet-spelend € 10,50 € 126,00

 

Wat krijgt een Quick’20-speler?

  • minimaal één keer per week training (tweede training gaat in overleg)
  • wedstrijdkleding verstrekt door de vereniging (shirt, short, kousen, wedstrijdpak en tas)

Leeftijdscategorieën
Hieronder volgt een opgave van de leeftijdsgroepen van onze jeugdafdeling in het seizoen 2023-2024. De peildatum is 1 januari t/m 31 december per leeftijdscategorie.

Aanduiding

Betekenis

Oude aanduiding

Geboortejaar

JO19

 

Jeugd Onder

19 en 18 jaar

A-junioren

 

2005 en 2006

JO17 / MO17

 

Jeugd Onder / Meisjes Onder

17 en 16 jaar

B-junioren

 

2007 en 2008

JO15

Jeugd Onder / Meisjes Onder

15 en 14 jaar

C-junioren

 

2009 en 2010

JO13 / MO13

JO12

Jeugd Onder / Meisjes Onder

13 en 12 jaar

D-pupillen

 

2011 en 2012

JO11 / MO11

JO10

Jeugd Onder / Meisjes Onder

11 en 10 jaar

E-pupillen

 

2013 en 2014

JO9

Jeugd Onder
9 en 8 jaar

F-pupillen

 

2015 en 2016

Fabri League

Interne competitie

Fabri League

2016 en 2017

JO7

 

Jeugd Onder

7 en 6 jaar

Zaterdagochtendgroep

2017 en 2018

 

Loesje

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube