Ledenadministratie

AANMELDEN ALS LID
Dit kan alleen door het Aanmeldformulier HIER digitaal in te vullen. Zodra je de gegevens op pagina 1 hebt ingevuld, worden deze automatisch overgenomen op pagina 2. Na het digitaal invullen gaarne beide pagina’s printen (bladzijde 2 ondertekenen in verband met machtiging automatische incasso) en inleveren bij het verenigingssecretariaat in het clubgebouw van Quick’20.

Wanneer nieuwe leden worden aangemeld na 1 juni, kan een plekje in een team voor de najaarscompetitie niet worden gegarandeerd. Het kan zijn dat spelertjes dan tot de winterstop alleen mee kunnen trainen, en pas na de winterstop geplaatst gaan worden. Uiteraard doen wij wel ons best.

LEDENADMINISTRATIE
Onze ledenadministrateur Hans Leuverink is te bereiken
per mobiel: 06 – 10.12.24.27
per e-mail: hans.leuverink@outlook.com

De volgende wijzigingen kunnen door middel van het mutatieformulier (HIER te downloaden) aan de ledenadministratie worden doorgegeven:

  • adreswijziging
  • verandering van IBAN-rekeningnummer
  • van spelend naar niet-spelend lid (o.a. bij ernstige, langdurige blessure (minimaal drie maanden) en bij zwangerschap
  • van niet-spelend naar spelend lid
  • vervroegd met pensioen gaan (VUT)
  • arbeidsongeschikt worden

AFMELDEN ALS LID
Dit kan alleen door het inleveren van het Afmeldformulier (HIER te downloaden), de lidmaatschapspas en de kleding.

Het Afmeldformulier en de lidmaatschapspas (= pas met rode balk en opschrift LEDEN en aan de achterzijde o.a. Eijsink) dient te worden ingeleverd bij het verenigingssecretariaat. De kleding dient te worden ingeleverd bij de teamleiding.

Na inlevering van bovengenoemde zal men uit onze ledenadministratie worden verwijderd, waarna de automatische incasso per direct zal worden stopgezet. Reeds geïncasseerde contributie kan niet worden teruggeboekt.

In verband met de aanlevering van het incassobestand op de 24e of 25e van een maand is het raadzaam, als men zich wil afmelden, dit te doen ruim vóór deze dagen, zodat de ledenadministrateur dit nog kan verwerken. In dat geval wordt de contributie niet meer geïncasseerd. Bij afmelding na de 24e of 25e van een bepaalde maand wordt de contributie nog wel geïnd. De verwerkingsdatum van de contributie is meestal de 27e.

OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE VERENIGING

Digitaal overschrijven is vanaf december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal. Het is in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Het is dus niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen. Dit geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

 

Blokkade?

Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

CONTRIBUTIE
Voor het seizoen 2019/2020, dat loopt van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020, volgt hieronder een overzicht van de contributiebedragen, die wij per maand zullen incasseren:

Soort lidmaatschap Contributie per maand Contributie per jaar
Senioren spelend (zaterdag/zondag) € 28,75 € 345,00
Senioren spelend (vrijdag) € 16,00 € 192,00
Senioren niet-spelend € 12,00 € 144,00
Senioren AOW/WAO €   9,00 € 108,00
                                        JO=jeugd onder
JO19 t/m JO16 (voorheen A/B-groep) € 24,25 € 291,00
JO15 t/m JO8 (voorheen C t/m F- groep) € 23,75 € 285,00
 JO7 en JO6 (Zaterdagochtendgroep) € 19,75 € 237,00
 Junioren en pupillen niet-spelend €   9,00 € 108,00


Wat krijgt een Quick’20-speler?

  • minimaal één keer per week training (tweede training gaat in overleg)
  • wedstrijdkleding verstrekt door de vereniging (shirt, short, kousen, wedstrijdpak en tas)

Leeftijdscategorieën
Hieronder volgt een opgave van de leeftijdsgroepen van onze jeugdafdeling in het seizoen 2019-2020.

Aanduiding

Betekenis

Oude aanduiding

Geboortejaar

JO19 / MO19

 

Jeugd Onder / Meisjes Onder

19 en 18 jaar

A-junioren

 

2001 en 2002

JO17 / MO17

 

Jeugd Onder / Meisjes Onder

17 en 16 jaar

B-junioren

 

2003 en 2004

JO15

JO14

Jeugd Onder / Meisjes Onder

15 en 14 jaar

C-junioren

 

2005 en 2006

JO13 / MO13

JO12

Jeugd Onder / Meisjes Onder

13 en 12 jaar

D-pupillen

 

2007 en 2008

JO11 / MO11

JO10

Jeugd Onder / Meisjes Onder

11 en 10 jaar

E-pupillen

 

2009 en 2010

JO9

JO8

Jeugd Onder
9 en 8 jaar

F-pupillen

 

2011 en 2012

Fabri League

Interne competitie

Fabri League

2012 en 2013

JO7

 

Jeugd Onder

7 en 6 jaar

Zaterdagochtendgroep

2013 en 2014

 

Loesje

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube