Commissie Voetbalzaken

Quick’20 is een brede en toonaangevende voetbalvereniging en dat willen we graag voor lange tijd behouden. Er wordt veel aandacht besteed aan het opleiden en ontwikkelen van onze jeugdspelers. Daarbij worden verschillende accenten gelegd op recreatief, prestatief en vrouwen-/meisjesvoetbal. Uitgangspunt is dat iedereen op het eigen niveau wordt geprikkeld en gestimuleerd. Het voetbaltechnisch beleid van de commissie voetbalzaken richt zich op ons “product” voetbal. Dat houdt onder andere in dat facilitaire (rand)voorwaarden aanwezig moeten zijn, zoals trainingsmateriaal en trainingsvormen.

In het seizoen 2018/2019 zal er een nieuw technisch beleidsplan komen en deze zal binnenkort op deze pagina zichtbaar zijn. De opleidings- en ontwikkelingsinspanning binnen de vereniging is altijd gericht op doorstroom naar de hoogst haalbare selectie, waarbij plezier en individuele ontwikkeling in voetbal te allen tijde ons belangrijkste doel blijft.

De commissie voetbalzaken richt zich op alle selectie-elftallen en werkt intensief samen met de jeugdcommissie om ook op recreatief niveau de opleiding op een hoog niveau te hebben.

Als we de opleiding en ontwikkeling van onze eigen jeugd centraal willen stellen dan is daar een stevig organisatorisch team voor nodig. Klik HIER voor het organogram.

De commissie voetbalzaken bestaat op dit moment uit de volgende functies en personen:

Martin Zwiep, Secretaris Commissie Voetbalzaken
Mobiel: 06 – 22 03 39 72
E-mail: martinzwiep@outlook.com

Tom van der Ree, Coörd. Senioren (ZO1/ZA1/JO19)
Mobiel: 06 – 44 22 93 15
E-mail: tom.vanderree@gmail.com

Bob Kemna, Ass. Coörd. Senioren (ZO1)
Mobiel: 06 – 51 50 61 67
E-mail: bkemna12@gmail.com

Erik Klieverik, Ass. Coörd. Senioren (ZA1)
Mobiel: 06 – 20 62 16 84
E-mail: hl.klieverik@belastingdienst.nl

Marcel Veldhuis, Coördinator Jeugd
Mobiel: 06 – 54 27 08 57
E-mail: marcel@europrofessionals.nl

Bob Kemna en Erik Klieverik, Ass. Coörd. Jeugd JO-19 en doorstroom naar ZO1/ZA1
Mobiel Bob Kemna: 06 – 51 50 61 67
Mobiel Erik Klieverik: 06 – 20 62 16 84
E-mail Bob: bkemna12@gmail.com
E-mail Erik: hl.klieverik@belastingdienst.nl

VACANT, Ass. Coördinator Jeugd JO-17
momenteel waarnemend: Bob Kemna en Erik Klieverik
Mobiel Bob Kemna: 06 – 51 50 61 67
Mobiel Erik Klieverik: 06 – 20 62 16 84
E-mail Bob: bkemna12@gmail.com
E-mail Erik: hl.klieverik@belastingdienst.nl

Robert v.der Moolen en Henk Schopman, Ass. Coörd. Jeugd JO-15
Mobiel Robert: 06 – 42 39 39 31
Mobiel Henk: 06 – 83 69 07 29
E-mail Robert: robertvandermoolen@gmail.com
E-mail Henk: henkschopman68@gmail.com

Hans Roord en Theo Lohuis, Ass. Coörd. Jeugd JO-13
Mobiel Hans: 06 – 22 47 99 57
Mobiel Theo: 06 – 51 35 56 82
E-mail Hans: h.roord@roord.nl
E-mail Theo: tamlohuis@gmail.com

Tom Steinebach, Ass. Coörd. Jeugd JO-11 en JO-12
Mobiel: 06 – 22 66 63 41
E-mail: tgjsteinebach@gmail.com

Wout Ensink, Ass. Coördinator Jeugd JO-10
Mobiel: 06 – 22 38 94 41
E-mail: wout.ensink@gmail.com

Peter Klijndijk, Ass. Coördinator Jeugd JO-9
Mobiel: 06 – 46 28 63 02
E-mail: p.klijndijk@outlook.com

Han ter Braak, Coördinator Jeugdkeepers
Mobiel: 06 – 34 74 60 46
E-mail: han@terbraakadministraties.nl

Tomas Elbersen, Hoofd Opleiding (JO-9 t/m JO-12)
Mobiel: 06 – 30 06 77 62
E-mail: tomas@skills2score.nl

Marcel Faasen, Coördinator Facilitair
Mobiel: 06 – 14 21 82 74
E-mail: m.faasen@caiway.nl

Ger Kamphuis, Coördinator Medisch
Mobiel: 06 – 52 33 85 03
E-mail: ger@fysiotherapiedethij.nl

Frank Brummelhuis, Coördinator Scouting
Mobiel: 06 – 55 88 40 88
E-mail: mailto:f.brummelhuis@estoquies.nl

 

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube