Commissie Normen en Waarden

Onze voetbalvereniging Quick’20 is een club die het plezier in voetbal en de ontwikkeling van de jongens en meiden hoog in het vaandel heeft staan. De club heeft rond de 1800 leden, wekelijks staan er 100 teams op het veld en er zijn meer dan 400 vrijwilligers om dit allemaal mogelijk te maken.

De maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren laten helaas, als het om voetbal gaat, niet altijd een rooskleurig beeld zien. Er zijn klachten over het gedrag van de ouders langs de lijn, er zijn meer aangiften van geweld binnen de lijnen, en de autoriteit van de scheidsrechter, meestal ook een goedwillende vrijwilliger, wordt te vaak geschoffeerd. Kortom, veel incidenten die niet te accepteren zijn.

Deze ontwikkeling gaat ook niet aan onze club voorbij, ook wij hebben hier vrijwel wekelijks mee te maken. Als club wil Quick’20 haar verantwoordelijkheid nemen en dit niet aan de KNVB overlaten en zeker niet aan de individuele leiders van de teams. Bovendien willen we hier graag proactief in zijn, problemen op tijd signaleren,  begeleiden en aanpakken.

 

SONY DSC

Hier is een speciale commissie van Normen en Waarden voor in het leven geroepen. Deze commissie is vanaf januari 2014 actief. De commissie heeft een meldingsfunctie, dus problemen, incidenten en klachten kunnen bij hen worden gemeld en zullen door de commissie worden opgepakt en onderzocht. Daarnaast heeft de commissie ook een sanctiemogelijkheid. Als een incident heeft plaatsgevonden, zullen zij hoor en wederhoor toepassen en met een advies richting het bestuur komen aangaande mogelijke sancties.

Misschien nog wel belangrijker is de taak van de commissie om ook voorlichting te geven aan onze vrijwilligers, om hen kennis en vaardigheden aan te reiken zodat onze vrijwilligers de nodige bagage hebben om adequaat te reageren bij incidenten.

Deze Commissie bestaat uit:

Lysanne van der Ree (Coördinator) en Mandy Letteboer.

Deze Commissie is te bereiken via: respect@quick20.nl

Voor het melden van een incident kunt u gebruik maken van ons INCIDENTENFORMULIER

Meer informatie is HIER te vinden.

VERTROUWENSPERSOON
Binnen Quick’20 hebben wij ook een Vertrouwenspersoon en wel Femke Loohuis.

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube