Organogram Quick’20

Voor veel verenigingen is het gebruikelijk om de organisatie weer te geven in het “harkjesmodel”. Binnen onze vereniging kiezen we daar niet voor. Het harkjesmodel veronderstelt een hiërarchische ordening waar het bestuur het liefst ver van wil blijven. Natuurlijk is er wel sprake van enige hiërarchie, de algemene ledenvergadering bijvoorbeeld (het hoogste orgaan binnen de vereniging), maar daar willen we geen nadrukkelijk accent op leggen.

We kiezen ervoor om onze organisatie, een vrijwilligersorganisatie, weer te geven als een verzameling van werkvelden die alle met elkaar in verbinding staan, met het bestuur als centrale verbindende schakel. Elkaar weten te vinden, samenwerken, afstemmen en transparant zijn in doen en laten. Dat is het achterliggende idee.

In de figuur hiernaast zie je deze verzameling van werkvelden. Elk werkveld is vertegenwoordigt in het bestuur.

Bijzonder om te vermelden is dat de portefeuille Voetbalzaken een drietal bestuursleden kent. Eén voor jeugdzaken, één voor vrouwen-/meidenvoetbal en één voor prestatief/technische zaken.

Hiernaast dan nog een overzicht van de verschillende bestuursportefeuilles:

Voorzitter Supportersvereniging Black & White, Quick Business
Secretaris Secretariaat, ICT, Sportlink, Grote Clubactie
Penningmeester Financiën, Ledenadministratie, contributie, Trainingsfonds
Voetbalzaken                  

(3 bestuursleden)
Prestatievoetbal, Senioren mannen, Vrouwen/meiden,  Jeugd,  Medisch en scouting
Vrijwilligerszaken Vrijwilligerscommissie, commissie Normen & Waarden, Activiteitencommissie
Commercie Sponsoring, communicatie & PR, evenementen, U11 toernooi
Facilitaire zaken Accommodatie, clubhuis, jeugdhome, kledingfonds

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube