Nieuws

Algemene Ledenvergadering in teken van “Reglement alcohol in de kantine”

woensdag 22 november 2023 - Algemeen


Maandag 20 november vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Ruim 80 leden waren daarbij aanwezig en kregen daarbij de gelegenheid om instemming te verlenen aan een aantal belangrijke zaken.

Naast de traditionele huldiging van een groot aantal jubilarissen (10, 25, 40 en 50 jaar vrijwilliger en/of 50, 60, 70 en zelfs 75 jaar lid)  stonden ook de volgende punten op de agenda: jaarrekening seizoen 2022/2023, bestuursreglement ”alcohol in de kantine” en het verlenen van een tweetal erelidmaatschappen.

Allereerst de afsluiting van het financiële jaar 2022/2023. De penningmeester kon een positief resultaat laten zien van €51.000. Een boven verwachting goed resultaat gegeven de enorm gestegen energiekosten. De verklaring voor dit resultaat is tweeërlei: allereerst is er de vrijgevallen jubileumvoorziening. Daarnaast is er het nieuw afgesloten en voordeliger energiecontract. Na de goedkeurende verklaring van de kascommissie is het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

De voorzitter schetst vervolgens de situatie dat de Oldenzaalse sportverenigingen en met name Quick’20 bij de gemeente onder het vergrootglas liggen als het gaat om de openings-  en schenktijden. Een aantal overtredingen van de huidige vergunningsvoorwaarden liggen daaraan ten grondslag. Met name gaat het dan om het (verantwoord) schenken van alcohol. In de vernieuwde afspraak met de gemeente is dan ook de afspraak genaakt dat we als vereniging scherper (dus verantwoorder) om zullen gaan met zowel openings- en schenktijden als met gedragsregels in onze kantine. Het bestuursreglement “alcohol in de kantine” wordt uitvoerig toegelicht door Jeroen Keizer (door het bestuur aangezocht om het hele proces rondom de vergunningsvernieuwing te coördineren).

Enkele highlights uit dit reglement:

  • Er zullen enkele leidinggevenden worden aangewezen (die in het bezit dienen te zijn van het certificaat Sociale Hygiëne);
  • Vrijwilligers die achter de bar staan dienen in het bezit te zijn van het certificaat IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) ;
  • Geen alcohol onder de 18 jaar. De leeftijd dient te worden vastgesteld door het barpersoneel;
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, -trainers tijdens de uitoefening van hun functie;

Het vraagt een stevig communicatietraject om alle kaders en voorwaarden die uit dit reglement voortvloeien bij iedereen te laten landen. En daarna zal de inspanning minstens  zo groot zijn om deze regels –in gezamenlijkheid- te handhaven.

En “last but not least”, de ledenvergadering heeft van harte ingestemd met het benoemen van Gerard Heskamp en Alex Olde Nordkamp tot ereleden van Quick’20.  Beiden hebben, ieder op hun eigen manier en vanuit de eigen verantwoordelijkheid veel betekend (en betekenen nog steeds!) voor de vereniging. Beiden ontvangen de bijbehorende speld en certificaat alsook het warme applaus van de aanwezigen.

Bekijk hier de foto’s

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube