Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

woensdag 8 november 2023 - Algemeen


Beste leden van Quick’20,

Graag nodigen wij jullie hiermee van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 20 november 2023 om 20.00 uur in ons clubgebouw.

Hieronder treffen jullie de agenda aan:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Verslag ALV d.d.  7 november 2022
 4.  “Peilstok in de club”: verenigingsorganisatie en voetbalzaken
 5. Verkiezing/benoeming bestuursleden
  * Aftredend (en herkiesbaar): Iris Braker en Erik ten Veldhuis
  * Verkiesbaar: Gerard Tijdhof (Voetbalzaken), Jorieke Peters (Vrijwilligerszaken) en Ron Ensink (Secretaris)
  * Vacant: Communicatie & Commercie
 6. Financiën seizoen 2022-2023 (incl. verslag kascommissie)

PAUZE

 1.  Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine
 2.  Huldiging jubilarissen
 3.  Rondvraag
 4. Sluiting

Wij hopen jullie op deze avond in grote getalen te mogen begroeten en rekenen dan ook op jullie komst.

Met sportieve groet, Bestuur Quick’20

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube