Nieuws

Alcoholbeleid op agenda ledenvergadering van Quick’20

woensdag 8 november 2023 - Algemeen


Quick’20 houdt op maandag 20 november de Algemene Ledenvergadering. De bijeenkomst in het clubgebouw begint om 20.00 uur.

Alle leden zijn uitgenodigd. Op de agenda staat naast de gebruikelijke bestuursverkiezing en huldiging van de jubilarissen ook het onderwerp ‘Peilstok in de club’. En ook het gebruik van alcohol in ons clubgebouw komt aan de orde.

Het bestuur hoopt natuurlijk dat veel leden deze jaarvergadering bijwonen

 

Hieronder de agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken/mededelingen
 • Verslag ALV d.d. 7 november 2022 (bijlage bij deze uitnodiging)
 • “Peilstok in de club”: verenigingsorganisatie en voetbalzaken
 • Verkiezing/benoeming bestuursleden
  • Aftredend (en herkiesbaar): Iris Braker en Erik ten Veldhuis
  • Verkiesbaar: Gerard Tijdhof (Voetbalzaken), Jorieke Peters (Vrijwilligerszaken) en Ron Ensink (Secretaris)
  • Vacant: Communicatie & Commercie
 • Financiën seizoen 2022-2023 (incl. verslag kascommissie)

PAUZE

 • Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine
 • Huldiging jubilarissen
 • Rondvraag
 • Sluiting

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube