Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

vrijdag 21 oktober 2022 - Algemeen


Beste leden,

Op maandag 7 november houden wij onze wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) eindelijk weer in ons clubgebouw. Na twee ALV’s via een Webinar, zien wij er naar uit om elkaar te ontmoeten in ons clubgebouw.

Het is ook een avond met het afscheid van Gerard Heskamp als onze voorzitter en, als de vergadering het goedkeurt, Eddy Gelhever als onze nieuwe voorzitter. Alle reden om afscheid te nemen van Gerard en om Eddy te feliciteren met zijn nieuwe rol.

We hebben zoals gebruikelijk veel jubilarissen zowel als lid als vrijwilliger. Na afloop van de ALV nodigen wij u uit om een drankje te nuttigen.

Hieronder treft u de agenda aan en de notulen van de vorige ALV (221019 Notulen ALV 13-12-2021).

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Quick’20 Oldenzaal

**********

Agenda ALV maandag 7 november 2022, aanvang 20.00 uur

 • Opening door onze voorzitter Gerard Heskamp
 • Binnengekomen stukken
 • Notulen vorige ALV (zie bijlage)
 • Terugblik seizoen 2021-2022 en doorkijk seizoen 2022-2023
  (Gerard Heskamp)
 • Financiën (Gert-Jan Oude Voshaar)
  • Afsluiting seizoen 2021-2022
  • Kascommissie en decharge ALV
  • Budget 2022-2023
  • Impact energiekosten
  • Contributie
 • Rondje langs de velden
 • Vrouwenvoetbal (Iris Braker)
 • Facilitair (Erik ten Veldhuis)
 • Secretariaat (Han van Benthem)
  • VOG en vrijwilligers
 • Aftredend en niet herkiesbaar
  • Gerard Heskamp, Voorzitter
  • Han van Benthem, Secretaris
 • Benoemingen bestuur
  • Eddy Gelhever, Voorzitter
  • Marcel Veldhuis, Bestuurslid voetbalzaken
 • Herbenoemingen bestuur
  • Gert-Jan Oude Voshaar, Penningmeester
 • Pauze
 • Jubilarissen
 • Rondvraag
 • Sluiting rond 21.30 uur

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube