Nieuws

Overlijden Gerhard Wissink, 87 jaar lid

woensdag 10 augustus 2022 - Algemeen


Ons bereikte het trieste bericht dat op 30 juli jongstleden ons oudste lid Gerhard Wissink op de gezegende leeftijd van 98 jaar is overleden.

Gerhard is lid geworden van onze vereniging op 1 mei 1935 lid geworden en is ons 87 jaar trouw gebleven. In de jonge jaren van onze vereniging was het pas toegestaan om lid te worden vanaf je 10e jaar. Waarschijnlijk was Gerhard al eerder lid geworden als het mogelijk zou zijn geweest. Hij speelde jarenlang in het eerste en via Quick’20 ontwikkelde hij zich van stratenmaker tot ondernemer.

Wij zijn Gerhard zeer erkentelijk voor zijn trouw en toewijding aan Quick.

Hij is veelvuldig gehuldigd tijdens de Algemene Ledenvergaderingen en op 12 oktober 2021 heeft hij samen met onze Burgemeester, het 100-jarig jubileumboek in ontvangst mogen nemen. In dit jubileumboek staat op blz. 50 t/m 53 een prachtig artikel over Gerhard Wissink.

Zijn humor, helderheid van geest en betrokkenheid zullen ons altijd bijblijven.

Wij wensen zijn familie alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens de vereniging,
Bestuur Quick’20

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube