FC Noaber

FC Noaber is in juli 2013 ontstaan als samenwerking tussen de gemeente Oldenzaal, de Werkwijzer en de Stichting Quickschool. Met FC Noaber laat Quick’20 zien dat maatschappelijke betrokkenheid en verenigingsbelangen parallel kunnen lopen. Met andere woorden: Quick’20 faciliteert FC Noaber om mensen die lang uit het arbeidsproces zijn weer letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen, een participatieproject dus.

 

FC NOABER WERKT

Het aanbieden van begeleiden van arbeidsmatige werkzaamheden in het kader van arbeidsintregratie is een van de activiteiten van FC Noaber. Dit gebeurt onder de naam van FC Noaber Werkt.

FC Noaber Werkt biedt haar diensten aan aan verenigingen en stichtingen. Daarbij zal het voornamelijk om het verrichten van werkzaamheden die anders blijven liggen en/of waarvoor geen vrijwilligers beschikbaar zijn.

Er wordt gewerkt op dit moment gewerkt voor een 5-tal verenigingen: Bully, vv Oldenzaal, Ominivereniging, Quick’20 en De Esch. Doelstelling is om op deze wijze jaarlijks tussen de 10 en 20 kandidaten te begeleiden.

FC Noaber ontvangt voor het aanbieden van deze trajecten een vergoeding van de gemeente.

De overall coördinatie is in handen van Hans Brouwer.

De begeleiding van de kandidaten is op dit moment in handen van Tim Engbers.
E-mail: tim@fcnoaber.nl

Voor de Stichting Quickschool was de opstart van FC Noaber Participatie de eerste pijler voor het verwezenlijken van haar doelstellingen van het project FC Noaber. Kort gezegd gaan het om:

  1. Participatie: iedereen doet mee en vele handen maken licht werk.
  2. Vitalisering: sport en bewegen is belangrijk voor individuen en ook voor verenigingen.
  3. Verenigingsondersteuning: veel verenigingen hebben tekort aan vrijwilligers, waar we kunnen helpen we elkaar.

Website: www.fcnoaber.nl

 

FC_Noaber

FC NOABER BEWEEGT

Vanaf medio 2014 is het aanbod van FC Noaber uitgebreid met een sport- en beweegprogramma, FC Noaber Beweegt. Onder leiding van een zgn buurtbeweegcoach wordt er een beweegprogramma aangeboden. Aan dezelfde doelgroep. Als eerste is gestart met wandelen en fitness.

De deelnemers worden geselecteerd door de gemeente Oldenzaal. In een presentatie wordt het programma aan de mogelijke deelnemers uitgelegd. Daarna volgt een intakegesprek aangevuld met testjes van een arts. Op deze manier kan er op een verantwoordelijke manier worden gestart.

Het beweegprogramma bestaat uit een ochtend in de week, over een periode van een half jaar. Ervaren trainers bestrijken een breed veld aan activiteiten die verder gaan dan het fysieke bewegen. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Lichamelijke fitheid. Hoe fitter, hoe meer energie. Ook voor mensen met een beperking.
  • Mentale belastbaarheid. Het is belangrijk om je ook geestelijk goed te voelen. Als je lekker in je vel zit, kun je ook meer (werk)stress aan. En het maakt het leven leuker en gemakkelijker.
  • Leefstijl. Leefstijl is belangrijk, omdat je zo leert hoe je gezonder kunt leven. Goede voeding, een dieet in combinatie met bewegen maakt je minder ziek en je voelt je ook beter.
  • Vaardigheden. Er wordt ook getraind op sociale vaardigheden in verschillende situaties zoals in werk, school of bij de vereniging. Dit wordt getraind met beweeg- en spelvormen.
  • Ontdekken van beweegmogelijkheden in de buurt. Er wordt gekeken naar deelname aan activiteiten in de omgeving, zoals (vrijwilligers)werk, onderwijs of andere zaken.

 

Het beweeggedeelte pakt Engin Demir op.
E-mail: engin@fcnoaber.nl

Het leefstijlgedeelte wordt gegeven door Herjan Damhuis.
E-mail: herjan@fcnoaber.nl

Het eerste en tweede trajact is inmiddels op succesvolle wijze afgesloten en de voorbereidingen voor het derde traject met nieuwe deelnemers is in volle gang.

In de toekomst hoopt FC Noaber Beweegt nog meer activiteiten op te pakken om zich meer te profileren in Oldenzaal op sportief en maatschappelijk gebied.

 

FC Noaber uitreiking

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube