Nieuws

Hans Leuverink (1948-2024): afscheid van een gouden vrijwilliger

donderdag 4 juli 2024 - Algemeen


Te midden van zijn gezin heeft Hans Leuverink, op eigen verzoek en na overleg met familie en artsen, maandagmiddag 1 juli afscheid genomen van het leven. De kortgeleden vastgestelde diagnose Parkinson, de verwachte wijze van achteruitgang, de extra zware zorg van zijn gezin waren voor hem redenen hiertoe over te gaan. Hans is 76 jaar geworden.

Gesprekken met en het afscheid van zijn naaste vrienden leveren zeer veel respect voor zijn besluit op. Uiteraard had Hans tot het laatst de regie in eigen handen en lag er al een draaiboek voor de crematie, aula, muziek, sprekers en rondje sportpark klaar. Wanneer hij iets deed werd het tot in de puntjes verzorgd.

Geboren op 14 april 1948 mocht Hans zich per 1 mei 1966 melden als junior lid van onze vereniging. Hij was klein van stuk, vroeger een snelle aanvaller, die tegen de selecties aanhikte. Na op het Carmel zijn diploma gymnasium te hebben behaald heeft hij altijd bij de ABN bank (en opvolgers) gewerkt. In 1970 werd hij jeugdleider en later groepsleider van de E- en D- groep, vanaf 1978 tot 1998 lid van het jeugdbestuur met als taken toernooien, oefenprogramma’s en jeugdledenadministratie.

Tussendoor namen hij en Hans Loohuis (collega van Hans) wegens ziekte van de heer Hampsink in de avonduren tijdelijk de financiële- en ledenadministratie over. Vanaf 1982 deed Hans de ledenadministratie in zijn eentje, in het begin nog alles handmatig en ontvangsten afvinkend en dat voor meer dan duizend leden. Gelukkig dat John Davina vanaf 1987 hem bijstond door de werkzaamheden te automatiseren. Deze samenwerking leidde in 1995 tot benoeming als opperdar John en sik Hans van de carnavalsvereniging De Thijdarren. Neem van schrijver dezes aan dat hun dat meer dan goed is bevallen.

Binnen de club was Hans ook kantinemedewerker (altijd beschikbaar), penningmeester en begeleider gedurende 12 jaren van het helaas gestopte C-kamp in Lage Hörste, Nimmertal, Vehrte en Leichlingen, penningmeester en medewerker van de meerdaagse fancy-fairs in sporthal Vondersweijde begin jaren 90, organisator van jeugdleiders- en vrijwilligersfeesten en het roemruchte Quick-carnaval. En niet te vergeten was hij ook penningmeester en bestuurslid van de Oetsloapers, een roemrucht gezelligheidsgenootschap van oud-voetballers van een Quick-team dat bestond uit jeugdleiders, bestuursleden en ereleden.

Voor alle werkzaamheden werd Hans tijdens de jaarvergadering van 2022 terecht tot erelid benoemd. Wij zullen zijn inzet en nauwgezetheid, maar ook zijn kameraadschap en waardering richting andere vrijwilligers herinneren en proberen na te volgen, want dat komt de hele vereniging ten goede.

Bestuur Oetsloapers

 

Hans wordt komende zaterdag gecremeerd. Daaraan voorafgaand, om 9.30 uur, wil hij graag nog rondgereden worden over het sportpark van ‘zijn’ Quick. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen een erehaag vormen en Hans een laatste groet brengen. Als je kunt, word je zaterdag om 9.15 uur verwacht.  Dan gaan we een erehaag vormen vanaf de hoofdingang van ons sportpark, de poort staat dan open. De rouwauto zal het park via de achteringang weer verlaten.

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube