Nieuws

Dringend verzoek om kampioenschap niet op een kampioenswagen te vieren

woensdag 25 mei 2022 - Algemeen


Beste Quick-mensen,

graag aandacht voor onderstaand bericht dat wij zojuist vanuit de Gemeente Oldenzaal hebben ontvangen. Het Bestuur van Quick’20 ondersteunt deze maatregel en staat niet toe om in welke vorm dan ook gebruik te maken van een kampioenswagen.

 

Beste bestuurder,

De komende weken staan in het teken van het afronden van de competitie 2021-2022. Hopelijk levert dit jullie als club de nodige kampioenschappen op.

Deze eventuele kampioenschappen moeten uiteraard gevierd worden! Zoals jullie wellicht afgelopen week in de media vernomen hebben is de viering van een kampioenschap in Losser helaas niet goed afgelopen. Een incident met een wagen achter een tractor heeft geleid tot veel gewonden.

Laten we met elkaar leren van dit incident. Met dit bericht willen we jullie vragen om aandacht te hebben voor de wijze van vervoer tijdens een kampioensfeest en de geldende wet- en regelgeving rondom het gebruik van ‘platte wagens’ na te leven (is niet toegestaan). Natuurlijk moeten de kampioensfeesten volop gevierd worden, maar kies dan als vereniging of team voor een andere manier van vervoer (niet op een wagen achter een tractor). Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn dan vernemen wij dat graag.

En we wensen jullie allemaal alvast weer een mooi sportweekend en hopelijk prachtige, veilige en gezellige kampioensfeesten!

Met vriendelijke groet,

(Rob) Muizebelt | Accountmanager Domein Maatschappij

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube