Nieuws

Uitnodiging ALV 2021 voor leden Quick’20

woensdag 10 november 2021 - Algemeen


Beste leden,

Op maandag 15 november aanstaande om 20:00 uur houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar is het de bedoeling dat we samen komen in ons clubgebouw, nadat we vorig jaar waarschijnlijk voor het eerst in onze 101-jarige geschiedenis een ALV hebben gehouden met een zogenaamd Microsoft Team Webinar.

Wij gaan ervan uit dat de overheid op 12 novemberaanstaande geen restricties zal opleggen om samen te komen. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen weer een Microsoft Teams Webinar organiseren op een nader te bepalen dag.

We zullen helaas voor de ingang van ons clubgebouw moeten controleren door middel van de corona-app of je gevaccineerd bent, of je corona hebt gehad de laatste 180 dagen of dat je een negatieve PCR test kunt laten zien. Dus zorg aub dat je de noodzakelijke zaken bij je hebt.

Tijdens de vorige ALV hebben we afgesproken om de jubilarissen van de vorige ALV (7 december 2020) nu ook fysiek te huldigen. Iedere jubilaris zal naar voren worden geroepen.

Hieronder treffen jullie de agenda van de aankomende ALV aan. Notulen en presentatie van december 2020 zijn aanwezig op het Secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Quick’20 Oldenzaal

Agenda ALV 15 november 2021
➢ Opening door onze voorzitter Gerard Heskamp
➢ Notulen vorige ALV en ingekomen stukken
➢ Terugblik seizoen 2020-2021 en doorkijk seizoen 2021-2022 (Gerard Heskamp)
➢ Financiën (Gert-Jan Oude Voshaar)
o Afsluiting seizoen 2020-2021
o Kascommissie en decharge ALV
o Budget 2021-2022
o Impact COVID-19 op onze begroting
o Kostenbeheersing seizoen 2020-2021
o Ledenbijdrage jubileum handhaven
o Contributie
➢ Voetbalzaken Marcel Rosens
➢ Vrouwenvoetbal Iris Braker of vervanger
➢ Facilitair Erik ten Veldhuis
➢ Secretariaat Han van Benthem
➢ Vrijwilligers Gerard Heskamp
➢ Herbenoemingen bestuur
o Gerard Heskamp Voorzitter; voor 1 jaar
o Erik ten Veldhuis, Facilitair
➢ Pauze
➢ Jubilarissen
➢ Rondvraag
➢ Sluiting rond 22.00 uur

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube