Nieuws

COVID-19: Nieuwe overheidsmaatregelen geldig vanaf 29 september 2020

woensdag 30 september 2020 - Algemeen


Beste kaderleden, leden, vrijwilligers en sponsoren,

Afgelopen maandag heeft ons kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de groei van het aantal besmettingen te stoppen. Deze maatregelen zijn ingegaan op 29 september 18.00 uur.

Wij hebben gisteren reeds contact gehad met de KNVB en de gemeente Oldenzaal en hebben de beschikbare informatie vanuit de overheid, RIVM, NOC-NSF en KNVB nauwlettend gevolgd.

Ondanks dat nog niet alle informatie beschikbaar is hebben we als bestuur besloten om toch de meest belangrijke maatregelen en de gevolgen nu reeds te communiceren. Mochten er aanvullende informatie beschikbaar komen dan zullen we dit zo snel mogelijk op onze site plaatsen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het zeer teleurstellend is dat er weer nieuwe beperkingen worden opgelegd en extra complexiteit meebrengt voor iedere betrokkene.

Het is echter in ieders belang dat we ons aan de regels houden om te voorkomen dat deze periode langer dan 3 weken gaat duren.

Wij begrijpen dat er veel vragen zijn en daarom verwijzen wij in eerste instantie naar de bekende websites van het RIVM, NOC-NSF en de KNVB.

In het kort de belangrijkste maatregelen en gevolgen

Algemene uitgangspunten

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • pas hygiëne toe;
 • houd 1,5 meter afstand;

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat;

Maatregelen vanaf 29 september geldend voor de komende drie weken

 • Trainingen en wedstrijden gaan gewoon door
 • Geen publiek bij wedstrijden en trainingen
  • Uitgezonderd zijn leiders, trainers, grensrechters en strikt noodzakelijke begeleiding
  • Ouders van kinderen tot en met O19, die meerijden naar uitwedstrijden mogen de wedstrijden bezoeken; het aantal dient tot een minimum te worden beperkt. Zij vallen daarbij onder de begeleiding van het team
 • Geen ouders, verzorgers op het terrein
  • Ouders, verzorgers mogen de kinderen afzetten en weer ophalen buiten de poort
  • Uitzonderingen zijn alleen de uitwedstrijden waarbij de ouders die meerijden onder de begeleiding vallen (zie boven)
  • In specifieke gevallen waar extra begeleiding van een kind nodig is (alleen in overleg met corona coördinator;  secretaris@quick20.nl) kan een uitzondering worden gemaakt en mag één ouder-verzorger aanwezig zijn
 • Er zal weer controle aan de poort worden ingevoerd
 • Douchen mag onder de huidige condities doorgaan met de geldende beperkingen
  • Vanaf 17 jaar; maximaal één team per kleedkamer en maximaal 4-5 personen in de doucheruimte
  • Er gelden de huidige uitzonderingen
 • Ons clubgebouw blijft drie weken dicht voor alle horeca-activiteiten
  • We kunnen helaas geen tegenstanders meer ontvangen in ons clubgebouw
 • Alle niet noodzakelijke vergaderingen, overleggen verschuiven naar einde oktober
 • Wij doen een dringend beroep om alle vergaderingen, overleggen etc. via Teams, Webex, Zoom etc. te doen
 • Uitzonderingen die binnen de COVID-19  regels vallen dienen specifiek te worden aangevraagd via het secretariaat en goedkeuring van de corona coördinator

Als er na het raadplegen van de onderstaande websites nog vragen blijven dan aub richten aan secretariaat@quick20.nl of secretaris@quick20.nl.

Wij zullen morgen een aparte communicatie verzorgen naar de leiders en trainers van onze elftallen en naar de partijen die gebruik maken onze faciliteiten maar in principe buiten Quick’20 vallen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Jeugdcommissie Quick’20

Nuttige websites

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

NOC-NSF: https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten.pdf

KNVB: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus en https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube