Nieuws

COVID-19 Protocol Quick’20

maandag 17 augustus 2020 - Algemeen


Oldenzaal 17 augustus 2020

 

Beste leden, kaderleden, leiders, vrijwilligers, ouders en verzorgers.

 

Nu we vanaf 17 augustus weer starten met de trainingen, oefenwedstrijden en begin september met de competities, is het belangrijk om het beleid van de vereniging met u te delen met betrekking tot omgaan met het COVID-19 protocol op sportpark.

Als basis voor dit beleid gelden de richtlijnen die door de KNVB en de Veiligheidsregio Twente aan alle verengingen zijn medegedeeld.

Een kleine werkgroep binnen onze vereniging bestaande uit vrijwilligers en bestuur heeft het beleid specifiek gemaakt voor ons sportpark waarbij geldt dat iedereen op een zo veilige mogelijke manier kan sporten en zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van onze accommodatie.

Omdat we bij de groep 18 jaar en ouder met strikte beperkingen zitten met betrekking tot het gebruik van kleedruimtes, moesten we helaas een aantal beperkende maatregelen treffen die gelden voor zowel Quick’20 leden als voor bezoekende verenigingen. Dit zal enige aanpassing vergen.

 

Om op een veilige maar plezierige manier onze sport te beoefenen of te bekijken, is het van belang dat iedereen zich aan deze richtlijnen en regels houdt.

Wij als bestuur begrijpen dat er een aantal beperkingen gelden die we nog niet kennen en welke even tijd kosten om mee om te gaan. Ook kunnen we ons voorstellen dat er vragen zijn over het beleid. Jullie kunnen deze vragen te allen tijde richten aan secretaris@quick20.nl of aan secretariaat@quick20.nl.

 

Wij rekenen op jullie medewerking en wensen jullie een sportief en veilig seizoen 2020-2021 toe.

Wij zijn ervan overtuigd dat met een stukje gezond verstand en hoffelijkheid we er samen een mooi seizoen van kunnen maken ondanks de beperkingen die gelden.

 

 

Bestuur Quick’20

_________________________________________________________

De volgende regels gelden

 • Algemeen
  • Wij volgen de richtlijnen NOC-NSF, KNVB die op de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd
  • De maatregelen die door de Veiligheidsregio Twente zijn en worden gecommuniceerd zijn leidend
  • De regels gelden in principe tot het einde van 2020 tenzij er door de betrokken instanties andere maatregelen worden getroffen
  • We mogen bezoekers op ons sportpark ontvangen
  • Het sportpark is ingedeeld in 3 zones
   • Hoofdveld
   • Velden 6,7 en 8
   • Velden 2,3,4 en 5
  • Er mogen maximaal 250 bezoekers komen; spelers en begeleiding uitgezonderd
  • Bij de ingang en op andere plekken zijn er borden waarop de regels voor ons sportpark worden getoond
  • Voor iedere bezoeker van 18 jaar en ouder geldt een afstand van 1.5 meter
  • Deze regel geldt niet spelers tijdens wedstrijden
  • Iedereen dient een eigen bidon mee te nemen. Geen gezamenlijke bidons tijdens de trainingen en wedstrijden.
  • Iedereen dient zich aan de regels te houden
  • Iedereen dient zich aan de aanwijzingen van de stewards te houden
  • Overtreding van de regels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot ons sportpark

 

 • Spelers onder 18 jaar
  • Er gelden geen beperkingen tot het gebruik van kleedkamers en douches
  • Douches en kleedkamers zijn beschikbaar tijdens thuiswedstrijden
  • Er mogen maximaal 2 teams in 1 kleedkamer
  • Voor trainingen a.u.b. thuis omkleden en thuis douchen; er is ruimte langs ons clubgebouw beschikbaar om je spullen op te slaan maar neem zo weinig mogelijk kostbare spullen mee
  • Er kunnen specifieke uitzonderingen gelden voor bepaalde teams; deze uitzonderingen worden apart gecommuniceerd
  • Voor teams met een mix van 17- en 18-jarigen gelden de regels voor 18 jaar en ouder
 • Leiders en trainers voor teams onder 18 jaar
  • Er mogen geen leiders of trainers in de kleedkamers of douches komen
  • Geen handen schudden tijdens de wedstrijden
  • Hou 1.5 meter afstand tot de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
  • Tijdens vervoer in bus(jes) geldt het verplicht dragen van een mondkapje voor iedereen van 13 jaar of ouder. Dit geldt niet voor de chauffeur
  • Om tijd te besparen vervallen de penaltysessies voor JO9 en JO10
  • Voor onze tegenstanders is kleed- en doucheruimte beschikbaar
  • Wees a.u.b. een goede gastvrouw of -heer voor onze tegenstanders en informeer hen over de geldende regels
  • Wees een ambassadeur voor Quick’20!
  • Afzonderlijke communicatie naar onze tegenstanders zal worden verzorgd vanuit het Wedstrijdsecretariaat

 

 • Spelers, leiders en trainers 18 jaar en ouder
  • Teams thuis omkleden; er is geen omkleedruimte beschikbaar
  • Voor een aantal teams geldt een uitzondering (ZA-1, O23, JO19-1)
  • Na de wedstrijd is er een kleedkamer en douches per team beschikbaar
  • Hier geldt de 1.5 meter afstand tot elkaar (wordt aangegeven)
  • Maximaal 4 of 5 personen in de doucheruimte
  • Er worden een aantal extra (verwarmde) tenten geplaatst die specifiek worden gebruikt als omkleedruimte voor bezoekende teams. Met het huidige aantal kleedkamers redden we het niet op de zaterdag
  • Iedereen van 18 jaar of ouder dient een mondkapje te dragen tijdens het vervoer naar uitwedstrijden. Dit geldt niet voor de chauffeur. Voor vervoer in busjes of bus geldt ook het verplicht dragen van een mondkapje tijdens de reis
 • Bezoekende teams
  • Bezoekende teams worden gevraagd om omgekleed te arriveren
  • Extra af te sluiten ruimte wordt gecreëerd voor opslag spullen van de teams
  • Douches en kleedruimtes zijn beschikbaar na de wedstrijd
  • Voor een aantal bezoekende teams geldt een uitzondering (ZA-1, O23, JO19-1)
  • Maximaal 4 of 5 personen in de doucheruimte
  • Er worden 1.5 meter tekens in de kleedkamer geplaatst
 • Trainingen 18 jaar en ouder
  • Hier zijn in principe geen beperkingen omdat er voldoende kleedkamers en douches beschikbaar zijn
  • Douches en kleedkamers zijn beschikbaar

 

 • Ouders, begeleiders en bezoekers
  • Het bezoeken van wedstrijden is toegestaan mits er 1.5 meter afstand wordt gehouden van elkaar. Dit geldt ook voor familieleden ouder dan 18 jaar
  • Het is niet toegestaan de kleedkamer of douche binnen te gaan
  • Boarding wordt geplaatst op relevante plekken om de regels duidelijk te maken
  • Communicatie intern en naar bezoekende clubs en KNVB m.b.t. specifiek geldende regels
  • Langs de velden worden 1.5 meter ‘stickers’ geplakt om de verplichte afstand aan te geven
  • Er is extra toezicht tijdens wedstrijddagen

 

 • Dug-outs
  • Binnen de dug-out geldt de 1.5 meter regel voor personen van 18 jaar of ouder
  • Er worden extra stoelen geplaatst waardoor iedereen kan zitten
  • Neem aub een paraplu mee als het weer daartoe aanleiding geeft; er is voor de specifieke teams onvoldoende ruimte om iedereen in de dug-out te plaatsen

 

 • Hoofdveld
  • Op de staantribunes komen vakken waar een specifiek maximum geldt (bv 15 personen) zodat iedereen 1.5 meter uit elkaar kan staan en waardoor we ook het overzicht kunnen houden
  • Verder worden de zitplaatsen (hoofdtribune) dusdanig afgebakend dat aan de 1.5 meter regel wordt voldaan
  • Er geldt een maximumaantal toeschouwers van 250
  • Spelers, begeleiding vallen hierbuiten
  • Voor het bezoeken van wedstrijden op het hoofdveld dient men zich te kunnen legitimeren met behulp van lidmaatschap of geldig entreebewijs
  • Er geldt een beperkte opgang
  • Extra toezicht is aanwezig bij de opgang en op de hoeken van het hoofdveld

 

 • Clubgebouw
  • Het jeugdhonk wordt bij de kantine aangetrokken waardoor we maximaal 100 personen kunnen ontvangen
  • Tafel- en stoelenindeling is aangepast naar 1.5 meter
  • Iedereen dient te gaan zitten op een stoel die 1.5 meter afstand heeft van andere stoelen
  • Op de tafels liggen formulieren met contactinformatie die bij voorkeur door iedereen dient te worden ingevuld
  • Uitwijkmogelijkheid bestuurskamer om eventuele gasten van bezoekende clubs te ontvangen; vooraf is toestemming nodig
  • Er komt een terras waardoor we tijdens de warme periodes ook mensen buiten kunnen opvangen

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube