Nieuws

Status transitie zaterdag-zondagvoetbal

donderdag 16 januari 2020 - Algemeen


Beste leden, vrijwilligers en sponsors,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 18 november jl. heeft het bestuur mandaat gekregen van de leden om een plan te maken en uit te voeren om het vlaggenschip van Quick’20 binnen 3 jaar op het zelfde niveau op zaterdag te laten spelen.

Met dit schrijven brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken in de transitie naar dit doel. Nadat de werkgroep de eerste gesprekken heeft gevoerd met de KNVB, is de begeleiding van Zaterdag 1 en Zondag 1 tijdens een overleg geïnformeerd over de stand van zaken. Aansluitend is op donderdag 9 januari jl. een spelersavond georganiseerd voor alle spelers van JO19-1, Zaterdag 1 en Zondag 1. Die avond zijn de spelers bijgepraat, o.a. met dezelfde inhoud als tijdens de ALV. Aansluitend is een enquête afgenomen om beter te weten hoe iedere individuele speler tegen bepaalde veranderingen aankijkt. Met de verkregen inzichten zijn belangrijke conclusies getrokken en kan de werkgroep de volgende besluiten delen met de leden, vrijwilligers, sponsors en andere geïnteresseerden.

  • M.i.v. het seizoen 2020/2021 zal Quick’20 stoppen met een Zondag 1 team en zal Zaterdag 1 het nieuwe vlaggenschip van de vereniging zijn. We gaan ervan uit dat Zaterdag 1 verder gaat op minimaal 2e Klasse.
  • M.i.v. het seizoen 2020/2021 willen we naast het Zaterdag 1 team met nog twee prestatieve teams verder gaan. Op dit moment zijn een O23-team en een prestatief Zaterdag 2-team de meest wenselijke teams.

Het eerste besluit, om aankomend seizoen al te stoppen met Zondag 1, is hoofdzakelijk onderbouwd door de spelers van JO19 en een deel van de spelers van Zondag 1. Er is onvoldoende draagvlak om komend seizoen nog verder te gaan met Zondag 1. Daarmee wordt de transitie direct ingezet om met het nieuwe Zaterdag 1 team een proces te volgen waarbij we binnen drie seizoenen op Hoofdklasse niveau moeten komen. Het tweede besluit, om met in totaal 3 prestatieve teams op zaterdag te gaan spelen, is er nog wel één die enkele vragen en onzekerheden met zich meebrengt. Een feit is wel dat er 100% draagvlak bij de JO19 spelers is om deel uit te maken van een O23 team en dat er ook bij Zaterdag 1 meerdere spelers zijn die hier onderdeel van willen uitmaken. Het is ook goed mogelijk dat huidige spelers van Zondag 1 hiervoor in aanmerking komen.

De onzekerheid die er momenteel nog is, is dat we nog geen definitieve toelating hebben gekregen vanuit de KNVB. Daarnaast zijn er diverse vragen waar we bij de KNVB ook antwoord op willen hebben. Voorbeelden daarvan zijn: aantal inschrijvingen, welke regionale spreiding komt er, hoe ziet de competitieopzet eruit, wat zijn de verplichtingen rondom de invulling van een trainer en wat worden de tijdstippen waarop gespeeld gaat worden. Een definitieve invulling van een prestatief Zaterdag 2 hangt onder meer af van de bereidwilligheid van spelers om hier in deel te nemen en de klasse waar we volgend seizoen kunnen instromen. Veel spelers hebben geen definitieve ja/nee aangegeven of ze eventueel in een Zaterdag 2 willen spelen en ook de KNVB zal hierin nog enkele belangrijke vragen moeten beantwoorden.

Kijkende naar het aantal spelers dat komend seizoen beschikbaar is voor prestatief voetbal, dan zou een invulling met drie prestatieteams haalbaar moeten zijn. Vandaar dat dit de koers wordt waarop we willen varen. Als blijkt dat dit toch niet haalbaar wordt, dan worden er twee prestatieteams gevormd op zaterdag. Meer besluiten zijn er op het moment van schrijven niet genomen. We verwachten zeer spoedig nieuwe antwoorden van de KNVB te krijgen. Daarna zullen we de besluiten verder kunnen uitwerken en alle betrokkenen informeren.

Sportieve groet,
Werkgroep Zaterdag-Zondagvoetbal

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube