Nieuws

Uitnodiging voor leden: ALV maandag 18 november 2019

vrijdag 8 november 2019 - Algemeen


Beste leden van Quick’20,

Graag nodigen wij jullie hiermee van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 18 november aanstaande om 20.00 uur in ons clubgebouw.

Hieronder treffen jullie de agenda aan:

 • Opening
 • Ingekomen stukken / mededelingen
 • Notulen 2018
 • Financiën
  – Begroting 2019-2020
  – Kascommissie
 • Herbenoeming bestuursleden
 • Stand van zaken commissies
 • Zaterdag – Zondagvoetbal
 • Jubileumcommissie
 • Veiligheidscommissie
 • Jubilarissen
 • Rondvraag

Wij hopen jullie op deze avond in grote getale te mogen begroeten.

Met sportieve groet,
Bestuur Quick’20

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube