Nieuws

Huishoudelijk Reglement Sportpark Vondersweijde 25 en 29 juni 2019

woensdag 19 juni 2019 - Algemeen


 1. Het betreden van het Sportpark is op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van de organisatie.

 

 1. Aanwijzingen van de wedstrijdorganisatie, de stadionspeaker, de stewards en/of de politie en/of beveiliging en/of bevoegde medewerkers moeten de bezoekers te allen tijde opvolgen en zijn bindend. Ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers kunnen bezoekers gefouilleerd c.q. gevisiteerd worden.

 

 1. Bezoekers dienen bij het betreden van het Sportpark en gedurende de periode dat men aanwezig is op het Sportpark beschikken over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs. Op verzoek van een steward, het beveiligingspersoneel en/of de politie dient men dit geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

 

 1. Aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, stewards en/of politie dienen direct opgevolgd te worden.

 

 1. Bezoekers is het niet toegestaan shirts van andere betaalde voetbalclubs dan die van Ajax te dragen op het Sportpark. Ook andere uitingen als spandoeken, vlaggen, etc. van andere betaalde voetbalclubs worden geweigerd.

 

 1. Een ieder dient zich bij aankomst op het Sportpark op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt dienen te worden.

 

 1. Het is verboden om voorwerpen op het Sportpark mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde. Te denken valt aan: flessen, glazen, blikjes, stokken, wapens, spandoeken, vuurwerk, etc.

 

 1. Het meebrengen van alcoholhoudende dranken en/of drugs op het Sportpark is te allen tijde verboden.

 

 1. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd is het betreden van het speelveld alleen toegestaan voor personen die hier functioneel aanwezig moeten zijn. Het is bezoekers dan ook verboden zich te bevinden op het speelveld of die plaatsen die door hekwerken tijdelijk zijn afgesloten.

 

 1. Toegangen tot het sportpark en trappen en gangpaden van tribunes zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is bezoekers dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk. Dit geldt tevens voor vluchtroutes, -deuren en -poorten.

 

 1. Het is bezoekers verboden om in staat van dronkenschap en/of onder invloed van drugs het Sportpark te betreden en/of aanwezig te zijn.

 

 1. Het is verboden op het Sportpark te gooien met enig voorwerp en/of enige vloeistof.

 

 1. Het is verboden zich op het Sportpark te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Hier wordt tegen opgetreden. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.

 

 1. Het is niet toegestaan buiten daartoe aangewezen plaatsen auto’s of fietsen te plaatsen in of nabij het Sportpark waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent dienen te worden opgevolgd.

 

In geval van een mogelijk dreigende situatie dienen bezoekers direct contact op te nemen met de dichtstbijzijnde stewards en/of politie en/of beveiligingsmedewerkers, die weten welke maatregelen getroffen moeten worden.

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube