Nieuws

Quick’20 en Potskamp bundelen krachten!

donderdag 22 november 2018 - Algemeen


Met ingang van deze week is Quick’20 een samenwerking opgestart met het Twents Carmel College, lokatie Potskamp, voor wat betreft extra groenonderhoud op ons sportpark. Een win-win situatie voor beide partijen. Immers bij gebrek aan vrijwilligers begon het onkruid her en der welig te tieren en is ook het opruimen van overtollig (blad)afval geen overbodige luxe.

In goed overleg met Hubert Rickhoff, docent plantsoenonderhoud Twents Carmel College, locatie Potskamp, worden nu wekelijks, telkens op dinsdag, twee groepjes leerlingen ingezet, om de nodige praktijkervaring op te doen. De werkzaamheden tellen weer mee voor het te behalen eindcijfer.

Vanuit Quick worden de leerlingen begeleid door vrijwilliger Hans Davina en Brain Brandsma van Meesterwerken: zij vangen de leerlingen op, zorgen voor de beschikbaarheid van het benodigde materiaal en houden toezicht op voortgang van de vooraf besproken taken. Ook dienen beoordelingsformulieren te worden bijgehouden.

Deze extra werkzaamheden moeten er op termijn voor gaan zorgen dat ons sportpark er weer op en top bij ligt!

Vrijwilligers gevraagd:
Ook interesse in het begeleiden van jongeren bij dit project & enige affiniteit met groenonderhoud? Meld je aan via: vrijwilligers@quick20.nl

Of neem voor nadere informatie contact op met Jos Damink en/of ondergetekende.

Met facilitaire groet,

Erik ten Veldhuis

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube