Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering voor leden Quick’20

vrijdag 16 november 2018 - Algemeen


Beste Leden van Quick’20,

Graag nodigen wij jullie hiermee van harte uit voor onze
Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 19 november aanstaande om 19.30 uur in ons clubgebouw.

Notulen 2017 klik hier

Hieronder treffen jullie de agenda aan:

 • 19:30 uur Opening door Voorzitter
 • Ingekomen stukken / mededelingen
 • Notulen 2017
 • Financieel overzicht 2017-2018
 • Begroting 2018-2019
 • Financiële Kascommissie
 • Contributieverhoging
 • Pauze
 • Stand van zaken Commissies
 • Jubileumcommissie
 • Bestuur benoemingen
 • Jubilarissen
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wij proberen rond 21.00 uur de ALV af te kunnen ronden zodat wij nadien gezellig met elkaar de wedstrijd Duitsland – Nederland kunnen kijken.

Wij hopen jullie op deze avond in grote getale te mogen begroeten.

Met sportieve groet,
Bestuur Quick’20

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube