Nieuws

Toelichting besluit Zondag 2

dinsdag 5 juni 2018 - Algemeen


Afgelopen week hebben de technische commissie en het bestuur het besluit genomen om te stoppen met het Zondag 2 team. Dit besluit vraagt om een nadere toelichting aan de leden, omdat er een lange periode aan vooraf is gegaan waarin de positie van het 2e elftal in onze vereniging onder druk stond, ondanks de goede prestaties van de afgelopen jaren. De groei in populariteit van het zaterdagvoetbal bij Quick’20 resulteerde al in een sterke stijging van het aantal recreatieve seniorenelftallen op zaterdag en vrijdagavond (35+ competitie). Daarnaast zijn we enkele jaren geleden al een prestatief zaterdag 1 team gestart waarvan is gebleken dat dit een groeiende aantrekkingskracht heeft gekregen. Meerdere ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat het ieder jaar steeds lastiger bleek om een volwaardige selectie voor het 2e elftal te vormen.

Als vereniging, waarin we opleiden en ontwikkelen van onze spelers zeer belangrijk vinden en we spelers graag lang aan ons willen binden, kijken we daarom nauwlettend naar ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op deze doelstellingen. Als het na herhaaldelijk veel inspanningen van diverse personen in de vereniging niet meer mogelijk is om voldoende spelers voor een 2e selectie te kunnen selecteren, dan dwingt het ons om vervroegd nieuwe keuzes te maken. In de ideale situatie hadden we als vereniging meer tijd gekregen om een dergelijk besluit aan te kondigen en toe te werken naar een nieuw seizoen. Echter, het aantal selectiespelers voor het seizoen 2018/2019 was op dit moment ver ontoereikend om het seizoen überhaupt te kunnen starten.

Het besluit biedt ook nieuwe kansen en mogelijkheden naar de toekomst, omdat we het Zondag 1 en Zaterdag 1 team dichterbij elkaar kunnen brengen. De technische commissie heeft inmiddels de betrokken spelers geïnformeerd en zal met hen de best passende oplossing bespreken waarbij we iedereen een plek in één van de andere selectieteams willen bieden.

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube