Nieuws

Nieuwe Privacywet AVG

donderdag 24 mei 2018 - Algemeen


Het bestuur van Quick’20 is momenteel druk bezig met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor is een werkgroep opgericht, deze zal zorg gaan dragen voor een goede invoering van de nieuwe wetgeving.

De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie: de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze wet zorgt voor een strengere wetgeving omtrent het bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Momenteel wordt hard gewerkt om te documenteren welke persoonsgegevens waar worden opgeslagen. Ook wordt er zorg gedragen voor een goede documentatie omtrent de gemachtigden tot deze gegevens. Quick’20 verwacht dan ook op korte termijn aan de nieuwe wet te voldoen.  Vragen omtrent de invoering van de AVG kunt u mailen naar secretariaat@quick20.nl

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube