Nieuws

Pilot opleidingsplan jeugdtrainers JO9 en JO11 van start

dinsdag 10 oktober 2017 - Jeugd


Quick’20 is een club die midden in de maatschappij staat. Bij onze club gaat het in hoofdzaak over voetbal. Voetbal voor talenten die in de selecties zitten maar veel meer nog ook voetbal voor hen die veel plezier beleven aan het spelletje in alle andere teams. Quick ’20 staat daarbij midden in de Oldenzaalse maatschappij zoals oa blijkt uit de nauwe samenwerking met het ROC van Twente, stagiaires vanuit Sport en bewegen, met het Twents Carmel College, maatschappelijke stages en de gemeente Oldenzaal l(participatieplekken binnen FC Noaber). Het is helaas een landelijk beeld dat clubs steeds moeilijker vrijwilligers kunnen vinden. Dit beeld herkennen we ook bij Quick’20 en we kunnen hier nog aan toevoegen dat er te weinig aanwas is van jeugdige vrijwilligers. Voor de toekomst van de club is het van groot belang om ook de jeugd warm te maken voor taken binnen de club en de binding met de club te behouden of juist nog sterker te maken. Het gaat hierbij niet alleen om het vinden van vrijwilligers, maar ook om de kwaliteit van de vrijwilligers. Quick’20 komt in haar organisatie vooral trainers tekort. Iedere week wordt er ca. 200 uur getraind in de leeftijdscategorie JO19 t/m JO09, hier hebben we ca. 70  trainers voor nodig. Van deze trainers worden steeds meer gevraagd zowel wat betreft de technische (voetbal) vaardigheden als enige didactische vaardigheden.

Om zowel op korte termijn gaten te vullen in de huidige trainersbezetting in de categorieën JO9, JO11 en in toenemende mate ook JO13 maar naar de toekomst toe ook deze uitdaging structureel aan te pakken gaan we als club een pilot uitvoeren. Om trainers op te leiden, te ontwikkelen maar ook te binden aan de club gaan we als Quick ’20 in nauwe samenwerking met de Quickschool trainers die voldoen aan specifieke voorwaarden een vrijwilligersvergoeding geven. Enkele voorwaarden zijn oa: Leeftijd minimaal 15 jaar en scholier of student. Looptijd 1 seizoen en alleen trainingen staat vergoeding tegenover en uiteraard heeft de trainer bepaalde technische en didactische vaardigheden.
Het totaal aantal ingezette trainers nu in deze JO9 en JO11 is 18 (inclusief 4 ROC-studenten), waarvan op dit moment 11 trainers in het kader van deze pilot in aanmerking komen voor een vergoeding. Daarnaast is er een keeperstrainer voor de JO11 recreatief die in aanmerking komt voor een vergoeding. Wij realiseren ons heel goed wat de grote impact is en gaat zijn om te gaan werken met vergoedingen in een vrijwilligersorganisatie maar ook naar de toekomst toe moeten we concreet onderzoeken wat er mogelijk is.
De pilot beperkt zich dus in 1ste instantie tot de JO9 en JO11 groep maar daarnaast wordt er hard gewerkt om de knelpunten mbt trainingen in de JO13 groep ook op te lossen.
Gedurende en aan het eind van het seizoen wordt er geëvalueerd en verder afgestemd of en hoe verder met dit opleidingsplan.
Voor nadere vragen over deze pilot kun je contact opnemen met:
– Marcel Rosens – bestuurslid voetbalzaken – mrosens@hotmail.com / 06-43274325
– Gerard Tijdhof – coördinator Jeugdcommissie – g.tijdhof@gmail.com / 06-21882924

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube