Nieuws

PERSBERICHT

maandag 10 april 2017 - Algemeen


Betreft: Bestuurlijk akkoord privatisering hoofdveld en tribunes Quick’20

Wanneer: Aankondiging tijdens ALV maandag 10 april 2017 – 20:00 uur

Waar: Sportpark Vondersweijde – Oldenzaal

 

Quick’20 en de Gemeente Oldenzaal bereiken een bestuurlijk akkoord over de privatisering van het hoofdveld inclusief de renovatie van het ‘stadion’, de tribunes en daarnaast een akkoord over de overname van het beheer en het onderhoud van de groenstroken en de kleedkamers.

Tijdens de informatieve Algemene Ledenvergadering (ALV) van Quick’20 op maandag 10 april 2017 is vol trots door voorzitter Gerard Heskamp aangekondigd dat Quick’20 en de Gemeente Oldenzaal, in de persoon van wethouder Rob Christenhusz, een bestuurlijk akkoord hebben bereikt om een aantal zaken te gaan realiseren, namelijk:

  • Privatisering van het hoofdveld inclusief een volledig nieuwe grasmat. Stichting Trainingsfonds wordt eigenaar van het veld.
  • Gehele renovatie van het ‘stadion’ inclusief alle tribunes en fietsenstalling
  • Overname van het beheer en onderhoud van de groenstroken en de kleedkamers

Reden voor de Gemeente Oldenzaal en Quick’20 om tot dit bestuurlijke akkoord te komen is dat de Gemeente voor aankomend jaar in de begroting al de nieuwe grasmat had staan, maar dat deze mat kwalitatief nu zo slecht is dat deze naar voren is gehaald.

Daarnaast blijkt dat de veiligheidssituatie op en rond de tribunes niet altijd even goed is dus ook deze worden grondig aangepakt.

Samen met het overnemen van Quick’20 van het beheer en onderhoud van de groenstroken en de kleedkamers een ultiem moment om ook in het kader van het ingezette beleid van de Gemeente Oldenzaal rondom privatisering een goede afspraak met elkaar te maken. Stichting Trainingsfonds wordt eigenaar van het hoofdveld en de tribunes en Quick’20 huurt van de stichting. Dit akkoord moet nog formeel langs College en Raad, maar het geeft alle partijen veel vertrouwen.

Vanaf dinsdag 11 april starten de voorbereidende werkzaamheden in eigen regie, waarbij op basis van een aantal offerte-trajecten als hoofdaannemer De Sallandse Wegenbouw is geselecteerd. Deze zal in samenwerking met diverse onderaannemers, die in basis ook Quick’20 lid cq sponsor zijn, de werkzaamheden uitvoeren. Vanuit Stichting Trainingsfonds en Quick’20 wordt dit project inclusief de aanleg van een vast terras aan het clubhuis begeleid door een ervaren projectleider, namelijk Gert Roeland.

Planning is om alle werkzaamheden voor 19 juli aanstaande te hebben afgerond.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Gerard Heskamp (voorzitter Quick’20): 0541-531844

Alwy Semmekrot (bestuur Stichting Trainingsfonds): 0541-531844

Rob Christenhusz (wethouder Gemeente Oldenzaal): 0541-588222

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube