Ledenadministratie

AANMELDEN ALS LID
Dit kan alleen door het Aanmeldformulier HIER digitaal in te vullen. Zodra je de gegevens op pagina 1 hebt ingevuld, worden deze automatisch overgenomen op pagina 2. Na het digitaal invullen gaarne de 2 pagina’s printen (bladzijde 2 ondertekenen in verband met machtiging automatische incasso) en de beide pagina’s inleveren bij het verenigingssecretariaat  in het clubgebouw van Quick’20.

 

LEDENADMINISTRATIE
Onze ledenadministrateur Hans Leuverink is te bereiken
per mobiel: 06 – 10.12.24.27
per e-mail: hans.leuverink@outlook.com

De volgende wijzigingen kunnen door middel van het mutatieformulier (HIER te downloaden) aan de ledenadministratie worden doorgegeven:

 • adreswijziging
 • verandering van IBAN-rekeningnummer
 • van spelend naar niet-spelend lid (o.a. bij ernstige,
 • langdurige blessure (minimaal drie maanden) en bij zwangerschap
 • van niet-spelend naar spelend lid
 • vervroegd met pensioen gaan (VUT)
 • arbeidsongeschikt worden

AFMELDEN ALS LID
Dit kan alleen door het inleveren van het Afmeldformulier (HIER te downloaden), de lidmaatschapspas en de kleding.

Het Afmeldformulier en de lidmaatschapspas (= pas met rode balk en opschrift LEDEN en aan de achterzijde o.a. Eijsink) dient te worden ingeleverd bij het verenigingssecretariaat. De kleding dient te worden ingeleverd bij de teamleiding.

Na inlevering van bovengenoemde zal men uit onze ledenadministratie worden verwijderd, waarna de automatische incasso per direct zal worden stopgezet. Reeds geïncasseerde contributie kan niet worden teruggeboekt.

In verband met de aanlevering van het incassobestand op de 19eof 20e van een maand is het raadzaam, als men zich wil afmelden, dit te doen ruim vóór deze dagen, zodat de ledenadministrateur dit nog kan verwerken. In dat geval wordt de contributie niet meer geïncasseerd. Bij afmelding na de 19e of 20e van een bepaalde maand wordt de contributie nog wel geïnd. De verwerkingsdatum van de contributie is meestal de 27e.

OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE VERENIGING

Digitaal overschrijven is vanaf december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal. Het is in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Het is dus niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen. Dit geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

 • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

 

Blokkade?

Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

CONTRIBUTIE
Voor het seizoen 2016/2017, dat loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017, volgt hieronder een overzicht van de contributiebedragen, die wij per maand zullen incasseren.

Soort lidmaatschap Contributie per maand Contributie per jaar
Senioren spelend (zaterdag/zondag) € 25,25 € 303,00
Senioren spelend (vrijdag) € 16,50 € 198,00
Senioren niet-spelend €   9,50 € 114,00
Senioren AOW/WAO €   7,50 €   90,00
                                        JO=jeugd onder
JO19 t/m JO16 (voorheen A/B-groep) € 21,00 € 252,00
JO15 t/m JO8 (voorheen C t/m F- groep) € 20,50 € 246,00
 JO7 en JO6 (Zaterdagochtendgroep) € 16,50 € 198,00
 Junioren en pupillen niet-spelend €   7,50 €   90,00


Wat krijgt een Quick’20-speler?

 • minimaal één keer per week training (tweede training gaat in overleg)
 • wedstrijdkleding verstrekt door de vereniging (shirt, short, kousen, wedstrijdpak en tas)

Leeftijdscategorieën
Hieronder volgt een opgave van de leeftijdsgroepen van onze jeugdafdeling in het seizoen 2016-2017.

Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar Betekenis
JO19 A-junioren 1998 en 1999 Jeugd Onder 19 jaar
MO19 A-junioren 1998 en 1999 Meisjes Onder 19 jaar
JO17 B-junioren 2000 en 2001 Jeugd Onder 17 jaar
MO17 B-junioren 2000 en 2001 Meisjes Onder 17 jaar
JO15 C-junioren 2002 en 2003 Jeugd Onder 15 jaar
MO15 C-junioren 2002 en 2003 Meisjes Onder 15 jaar
JO13 D-pupillen 2004 en 2005 Jeugd Onder 13 jaar
MO13 D-pupillen 2004 en 2005 Meisjes Onder 13 jaar
JO11 E-pupillen 2006 en 2007 Jeugd Onder 11 jaar
JO9 F-pupillen 2008 en 2009 Jeugd Onder 9 jaar
JO7 Zaterdagochtendgroep 2010 en 2011 Jeugd Onder 7 jaar

Loesje

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube