Technische Commissie

Quick’20 beoogt in het prestatieve deel van de vereniging de jeugd- en seniorenteams op het hoogste niveau te laten spelen. De gekozen basis daarbij is die van amateurvereniging. Dit betekent dat er van intern, noch van extern gelden worden aangewend voor werving c.q. honorering van selectiespelers. Voor Quick’20 brengt dat  de bewuste keuze voor een eigen (jeugd)opleiding met zich mee. De basis van het totale verenigingswerk blijft daarbij op alle niveaus de zelfwerkzaamheid van de leden van de vereniging, daarbij gesteund door ouders, instanties en sponsoren.

Voor bepaalde functies met een sporttechnische/medische (eind-)verantwoordelijkheid worden door de vereniging gangbare vergoedingen betaald.

Het technische beleid van de Quick’20 richt zich, gegeven het bovenstaande, op:

  • de optimalisering van selectie en recreatievoetbal van jeugd- en seniorenselecties in alle facetten
  • de harmonische, individuele ontwikkeling van het jeugdig voetbaltalent.

Realisering van bovenstaand beleid heeft het bestuur gedelegeerd aan de Technische Commissie. Deze commissie vertaalt het te voeren beleid in jaarlijkse plannen (en doelstellingen) die worden geaccordeerd door het bestuur en gemonitord door het dagelijks bestuur.

Aanwijzigingen voor de technische staf en begeleiding 2.0

John Veenstra, Coördinator TC
Mobiel: 06 – 25 06 1928
E-mail: tc@quick20.nl

Martin Zwiep, Secretaris
Mobiel: 06 – 22 03 39 72
E-mail: martinzwiep@outlook.com

Peter Lohrmann, Technisch Coördinator Senioren
Mobiel: 06 – 31 78 49 64
E-mail: peterlohrmann007@gmail.com

Marcel Veldhuis, Technisch Coördinator Jeugd
Mobiel: 06 – 54 27 08 57
E-mail: marcel@europrofessionals.nl

Anton Bok, Keeperscoördinator
Mobiel: 06-53295081
E-mail: anton@thijsoft.nl

Marcel Faasen, Organisatorisch Coördinator
Mobiel: 06-14218274
E-mail: m.faasen@caiway.nl

Ger Kamphuis, Coördinator Medisch
Mobiel: 06-52338503
E-mail: ger@fysiotherapiedethij.nl

Thomas Elbersen – technisch coordinator pupillen
Mobiel: 06-30 06 77 62

SCOUTS
Ben Olde Riekerink, Tom Weierink, Gerard Uit het Broek, Henk Uit het Broek, Hans Loohuis, Theo Lohuis, Tonnie Oude Alink, Wiro Bruggeman, Gerrit Oude Velthuis, Louis Veltman, Hans Boersma, Yvonne Brouwer, Herman Engbers

AANSPREEKPUNT BVO

  • Peter Lohrmann, Mobiel: 06 – 53 92 12 11

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube